برچسب ها
برچسب: 2022
رسمی در بازی های المپیک جوانان 2022 شرکت می کند...
طور رسمی در بازی های 2022 داکار نیز شرکت خواهد... در بازی های 2022 داکار 48 ورزشکار در 4 ماده...
کد خبر: ۱۰۵۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


سازمان مسئول آماده سازی ورزشگاه های جام جهانی 2022 قطر...
جام جهانی 2022 قطر آمار ساعت کارهای این نهاد برای... تاکنون برای آماده سازی استادیوم های میزبان جام جهانی 2022... نداشتند برای آماده سازی زیرساخت های جام جهانی 2022 در...
کد خبر: ۱۰۵۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


کد خبر: ۱۰۴۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


2022 و مسابقات اروپا در سال 2021 نیز استفاده می...
کد خبر: ۱۰۱۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


تولید و راهی بازار شوند همچنین تا سال 2022 دامنه...
کد خبر: ۷۷۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


مربع در دو طبقه بوده و تا سال 2022 آماده...
کد خبر: ۷۴۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۳


سرعت را تا سال 2022 میلادی در یافت کرد آژیر...
کد خبر: ۶۸۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


2022 خبر داده است ...
کد خبر: ۵۴۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


فرصت هایی که در غفلت می سوزد؛
در سال 2022 تا 4 درصد افزایش یابد همچنین در... بر اساس برنامه های دولت این رقم در سال 2022...
کد خبر: ۴۹۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸


کد خبر: ۴۷۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


سال 2022 با کران تریپیر خبر داد مدافع 26 ساله...
کد خبر: ۴۳۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


کد خبر: ۴۳۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


که از این تعداد سهم پروازهای تاخیردار 2022 پرواز بود...
کد خبر: ۴۲۳۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹


کد خبر: ۴۲۲۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹


جهانی فوتبال 2022 شده بودند توسعه گردشگری بخشی از تلاش...
کد خبر: ۴۰۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۶


کد خبر: ۴۰۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


2022 قطر برای فوتبال ایران یک فرصت بهینه است با... 2022 بوده تا با توجه به تطابق شرایط آب و...
کد خبر: ۴۰۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


شهردار منطقه 6 قم خبر داد
کد خبر: ۳۷۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


آن تا سال 2022 میلادی در این کشور 20 گیگاوات... 2022 میلادی می تواند 100 گیگاوات انرژی خورشیدی تولید کند...
کد خبر: ۱۳۶۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۲


از این خدمات تا سال 2022 به طول می انجامد...
کد خبر: ۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲