برچسب ها
برچسب: تجمع کارکنان
می دهد وی در خصوص تجمع کارکنان شرکت بهره برداری...
کد خبر: ۹۵۵۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


تهران و حومه طی اطلاعیه خبرتجمع پرسنل شرکت بهره برداری...
اجتماعی مبنی بر اعتصاب کارکنان شرکت بهره برداری متروی تهران... این تجمع به دلیل بی تدبیری یکی از پیمانکاران زیر...
کد خبر: ۹۴۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹


یادداشت وارده/
مزایای کارکنان خویش نباشند و اینکه در چنین کارزاری چه... چه بسا امروز در مرکز البرز نیز شاهد تجمع کارکنان...
کد خبر: ۲۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷