پيش‌بيني امنيت شغلي كاركنان شهرداري‌ها در برنامه ششم

پيش‌بيني امنيت شغلي كاركنان شهرداري‌ها در برنامه ششم

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي گفت: در برنامه ششم دنبال اين هستيم كه بحث امنيت شغلي كاركنان شهرداري‌ها را تعيين تكليف كنيم و پيگير هستيم تا هرچه سريع‌تر اين مشكل حل شود.
شناخت مشکلات فراروی مدیریت شهری و افزایش توانمندی شهرداری‌ها
در هجدهمین گردهمایی مدیران و معاونان برنامه‌ریزی کلانشهرها تاکید شد

شناخت مشکلات فراروی مدیریت شهری و افزایش توانمندی شهرداری‌ها

مدیر دبیرخانه کمیسیون معاونان برنامه‌ریزی کلانشهرها گفت: در هجدهمین گردهمایی مدیران و معاونان برنامه‌ریزی کلانشهرها بر شناخت مشکلات فراروی مدیریت شهری و افزایش توانمندی شهرداری‌ها تاکید شد.