کیفیت هوای تهران امروز و فردا ناسالم است

کیفیت هوای تهران امروز و فردا ناسالم است

براساس پیش‌بینی‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران کیفیت هوای تهران امروز و فردا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.