تب افزایش قیمت طلا فرونشست
قیمت طلا در بازار جهانی پس از افزایش در سه روز گذشته، روز چهارشنبه در واکنش به رشد ارزش دلار آمریکا، کاهش یافت.
نرخ سکه و دلار امروز28اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی420 هزار و 800 تومان و دلار با ارزش12 هزار و 890 تومان معامله شد.
نرخ سکه و دلار امروز27اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی 415 هزارتومان و دلار با ارزش12هزار و800تومان معامله شد.
نرخ سکه و دلار امروز25اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی 418 هزارتومان و دلار با ارزش13هزار و100تومان معامله شد.
نرخ سکه و دلار امروز23اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی 421 هزارتومان و دلار با ارزش13هزار و280تومان معامله شد.
آخرین نرخ سکه و دلار
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی 410 هزارتومان و دلار با ارزش12هزار و 800تومان معامله شد.
نرخ دلار و سکه امروز21اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی 410 هزارتومان و دلار با ارزش12هزار و 950تومان معامله شد.
نرخ دلار و سکه امروز19اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی 420 هزارتومان و دلار با ارزش13هزار و 150تومان معامله شد.
آخرین نرخ طلا و سکه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی 421 هزارتومان و دلار با ارزش12هزار و 700تومان معامله شد.
نرخ دلار و سکه امروز13اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی 407 هزارتومان و دلار با ارزش12هزار و 900تومان معامله شد.
نرخ طلا و سکه امروز12اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی 425 هزارتومان و دلار با ارزش13هزار و 450تومان معامله شد.
آخرین نرخ طلا وسکه امروز7اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی425هزارتومان و دلار با ارزش13هزار و 350تومان معامله شد
طلا در حال ترقی
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی440هزارتومان و دلار با ارزش13هزار و 650تومان معامله شد.
قیمت طلا و دلار امروز5اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی437هزار و700تومان و دلار با ارزش13هزار و 650تومان معامله شد.
قیمت طلا و سکه امروز2اسفند ماه
شهر فردا گزارش می دهد
امروز در بازار طلای 18 عیار به ارزش گرمی424هزار و5330 تومان و دلار با ارزش13هزار و 350تومان معامله شد.