جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به یک دلیل برگزار نشد.
تک نما/
مردی چاقی که موبایل در دست دارد و بر روی الاکلنگ نشسته از دخترکی کوچک که با خود کتاب دارد سبکتر است.