حضور شهردار تهران در شورای شهر
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،پیروز حناچی شهردار تهران به دلیل بررسی و طرح تفریغ بودجه شهرداری در شورای شهر تهران حضور یافت.  
 
محسن هاشمی ضمن انتقاد از اینکه سه ماه می‌گذرد و هنوز تفریغ بودجه سال 97 را دریافت نکرده‌ایم،‌گفت: شورای شهر تهران مسؤولیت تفریغ بودجه، اصلاح و متمم بودجه شهرداری و مؤسسات وابسته به آن را به عهده دارد.