رئیس کل دادگستری گلستان:
جوان ۲۷ ساله در چند قدمی قصاص بخشیده شد
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، هادی هاشمیان اظهار کرد: با گذشت اولیای دم فردی که از ۱۰ سال پیش در انتظار قصاص بود بخشیده شد.

وی افزود: این جوان در ۲۷ سالگی بر سر یک موضوع جزئی، حین درگیری سبب مرگ یک نفر شد.

هاشمیان ادامه داد: با درخواست خانواده مقتول، برای قاتل حکم قصاص صادر و پس از انجام تشریفات قانونی، حکم در نوبت اجرا بود که با پادرمیانی شعبه سوم اجرای احکام کیفری گرگان، خانواده مقتول بزرگوارانه از حق قانونی و شرعی خود گذشتند و رضایت دادند.

وی گفت: با رضایت اولیای دم، این جوان که اکنون ۳۷ ساله است زندگی دوباره یافت.