در جلسه نظارت ستادی ارزیابی نواحی سه گانه منطقه21
هدف نهایی مجموعه مدیریت شهری این منطقه "رضایتمندی شهروندان" است
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،دور دوم نظارت ستادی ارزیابی نواحی سه گانه ورودی غربی پایتخت"در قالب دو بازدید میدانی گروهی با محوریت مسائل شهرسازی و موارد نگهداشت شهر و همچنین جلسات ارزیابی وضعیت مالی و جمع بندی نهایی برگزار شد.

سید مصطفی موسوی مدیر کل امور مناطق شهرداری تهران طی این جلسه با بیان اینکه هر منطقه و ناحیه نسبت به خودش و در شرایط زمانی قبلی (بازه زمانی 6ماهه و یکساله) مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: هدف نهایی از انجام دوره های اول و دوم نظارت ستادی مناطق، تنها بهبود عملکرد کلی و افزایش سطح رضایتمندی عمومی شهروندان است.

وی در ادامه افزود: انجام و بهره برداری از پروژه های مشارکتی منطقه21 در قالب ایفای مسئولیت های اجتماعی CSR؛ علاوه بر استفاده مطلوب از ظرفیت صنایع و کارخانجات موجود در محدوده این منطقه، می تواند الگویی نوین در راستای کاهش هزینه ها برای سایر مناطق شهر تهران نیز باشد.

بنا بر این گزارش و طی این نشست جمع بندی؛ آمار دور قبلی نظارت ستادی و 35مصوبه آن نیز که تمامی به انجام رسیده مطرح شد، همچنین از روند پیشرفت عالی مخازن بتنی با هدف مدیریت منابع آب جهت آبیاری فضای سبز، مدیریت صحیح پسماند و دفع بهداشتی و اصولی زباله، ارتقای محسوس وضعیت نگهداشت شهر و انجام چشمگیر و بهره برداری از پروژه های مشارکتی عام المنفعه مانند بوستان های جنگلی التیام و خوارزمی و میزبان تقدیر شد.

در ادامه این جلسه رحمانی شهردار منطقه21 نیز گفت: این منطقه از نظر وسعت چهارمین رتبه را در بین مناطق 22گانه دارد و با توجه به حجم بالای تردد در محورهای بزرگراهی آن که طولی معادل 38کیلومتر را داراست وظیفه مرمت و نگهداشت این معابر عبوری را بیش از پیش مهم می سازد.

وی همچنین یادآور شد: بدون مشارکت فعال شهروندان هیچ کاری محقق نخواهد شد، همچنین با وجود استقرار صنایع در محدوده شهری منطقه21 از این ظرفیت در قالب انجام پروژه های مشارکتی با هدف ایجاد و تقویت حس تعلق مکانی بهره بردیم تا در سایه این مشارکت دوجانبه بتوان تدبیری برای انجام پروژه های شهری با حداقل بودجه و بیشتر با جنبه نظارتی اندیشید.

شهردار منطقه21 در پایان تاکید کرد: دو موضوع اصلی فاضلاب و خطوط حمل ونقل عمومی (مترو،LRTو BRT) جزء موارد درخواستی اصلی شهروندان ساکن در این منطقه از شهر تهران است که امیدوارم با تلاش جمعی، برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده و در سایه انجام پروژه های مشارکتی محقق شود؛ که صدالبته، هدف نهایی مجموعه مدیریت شهری منطقه21 کسب رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان است.

گفتنی است؛ در پایان جلسه نظارت ستادی ارزیابی نواحی سه گانه منطقه21، هر یک از معاونین و شهرداران نواحی این منطقه به بیان نظرات و پیشنهادات خود در حوزه های تخصصی کاری خویش پرداختند.