بررسی آیین نامه اجرایی انتخابات شورایاری‌ها
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در ابتدای یکصدو چهلمین جلسه شورا نطق پیش از دستور جلسه خواهد داشت.

در ادامه اعضای شورا در  این جلسه بررسی آیین نامه اجرایی انتخابات پنجمین دوره فعالیت های شورایاری ها را در دستور کار خود دارند.

همچنین در این جلسه انتخاب یک نفر نماینده شورا جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و نظارت موضوع بند الف مصوبه  الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه ها، ظروف یکبار مصرف... و نیز انتخاب سه نفر از خبرگان و کارشناسان مسائل سالمندی مرتبط با مصوبه شهر دوستدار سالمند انجام خواهد شد.

بررسی صورت‌جلسه بیست و ششم کمیسیون نامگذاری و نیز پرونده های مربوط به صدور رای باغ در ادامه این جلسه صورت خواهد گرفت.

در ادامه یکصدو چهلمین جلسه شورا طرح الزام شهرداری به شناسایی، ساماندهی و اصلاح تابلوهای راهنمای مراکز تاریخی و گردشگری شهر تهران و نیز طرح تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال 97 و 98 شورای شهر تهران، شهرداری تهران و سازمانهای وابسته بررسی خواهد شد.