وزیر کشور مطرح کرد
حل معضل حاشیه نشینی در گرو اصلاح نظامات اداری، مالی
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،عبدالرضا رحمانی فضلی در صد و شانزدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور که با موضوع بررسی معضلات و مشکلات حاشیه‌نشینی برگزار شد، اظهار کرد:حاشیه‌نشینی یکی از پنج آسیبی است که مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تاکیداتی داشتند.

وی ادامه داد: موضوع حاشیه نشینی خارج از تحلیل و ریشه‌یابی و بعد تاریخی آن، واقعیتی است که با
آن مواجه هستیم.
 
به گفته وزیرکشور،  دو نگاه در خصوص حاشیه‌نشینی وجود دارد؛ نگاه اول این است که اگر کمک کنیم شرایط مناطق حاشیه‌نشین بهبود یابد، سیر مهاجران به این مناطق افزایش می‌یابد.
 
وی ادامه داد: نگاه دوم این است که این واقعیت را ریشه‌یابی کرده و بدانیم که حاشیه‌نشینی خروجی اقداماتی است که در این کشور صورت گرفته است. حاشیه‌نشینان انسان بوده و از بعد انسان بودن و هم‌وطن بودن بر ما حق دارند و باید شرایطی برای آنها فراهم شود.
 
به گفته رحمانی فضلی، برای تحقق نگاه دوم ضمن اینکه باید روند مهاجرت را کاهش دهیم ، باید خدمات اولیه مانند آموزش، بهداشت و شرایط مطلوب محیطی را در این مناطق ارائه دهیم. ما نمی‌توانیم تکلیف خودمان را نسبت به مردم کشورمان با تصور اینکه محیط و محل اسکان مبنا است ساماندهی کنیم. باید نگاه ما نگاه انسانی باشد و انسان‌ها را محور قرار دهیم.
 
وزیر کشور با اشاره به اینکه کاملا آگاه هستیم مهاجرت به شهرها موجب حاشیه‌نشینی می شود، گفت: باید یک گام پیش از مهاجرت حرکت کنیم به اینکه چه چیزی موجب مهاجرت می شود ؟ عدم توازن و تعادل در توزیع منابع و خدمات و فعالیت‌ها منجر به عدم تعادل در توزیع جمعیت می شود و بخشی از این عدم تعادل و توزیع جمعیت در مناطق حاشیه ای شکل می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه به طور کلان در تهران با انباشت عظیم منابع و سرمایه ملی روبرو هستیم، گفت: اما از آن طرف نیز تهران رتبه یک بزهکاری و جرم و جنایت را دارد که این ناشی از عدم توازن و تعادل است و ما به آن گرفتار شده ایم.
 
رحمانی فضلی اضافه کرد: باید ببینیم که چه چیزی موجب عدم تعادل و توازن می شود، می‌توان گفت که برنامه ریزی غلط ، نظام اداری غلط ، نظام مالیاتی و بانکی و پولی غلط و نظام بودجه‌ریزی غلط منجر به حاشیه نشینی شده است و اگر بخواهیم ریشه ها را از مبدا حل کنیم باید نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، مالیاتی، پولی و بانکی که دارای اشکالات بسیاری است اصلاح شود.
 
ادامه دارد.....