تعرفه آب در مناطق آسیب‌پذیر یک دهم سایر مناطق است
 به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،محسن هاشمی‌رفسنجانی در صد و سی و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران در ارتباط با افزایش تعرفه آب در پایتخت، گفت:  این مسئله در سه بازه مصرف تعریف شده است، بازه زیر 15 مترمکعب، 15 تا 30 مترمکعب و بالای 30 مترمکعب مصرف در نظر گرفته شده است.  
 
وی افزود: عمده افزایش تعرفه‌ها و آبونمان در زمینه بازه مصرف بالای 30 مترمکعب است و افزایش آب و تعرفه با دو هدف خودکنترلی پرمصرف‌ها و هزینه در زیرساخت شهر انجام گرفته است.  
 
هاشمی با تأکید بر اینکه حواسمان به اقشار آسیب‌پذیر بوده است، گفت: بیشترین میزان آبونمان و تعرفه مربوط به مناطق، یک، 2، 3، 4، 5،، 8 و 22 بوده و کمترین آبونمان مربوط به 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 است.  
 
وی بیان داشت: تعرفه‌ آبونمان آب در مناطق آسیب‌پذیر یک دهم مناطق دیگر است و در واقع بیشترین فشار بر روی بخش اسراف‌کننده خواهد بود.
 
به گفته هاشمی، افزایش آبونمان برای اقشار آسیب‌پذیر کمتر از 10 درصد و برای مصرف‌کننده‌های بالا 20 درصد خواهد بود.