شورای ادبی- فرهنگی زیباسازی شهر تهران تشکیل می‌شود
 به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، عمارت عین الدوله (نگارخانه برگ)، میزبان نویسندگان و شاعرانی همچون علیرضا قزوه، محمدرضا سرشار، ناصر فیض، علی مودب، امید مهدی نژاد، داوود امیریان و حامد عسکری بود. دیداری که در آن موضوعات اجرایی فرهنگی و ادبی مرتبط با شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با هدف هم اندیشی به منظور افزایش تعامل بین سازمان زیباسازی شهر تهران با ادبا، نویسندگان و شاعران برگزار شد؛ مواردی با موضوعات مختلف حوزه زیباسازی شهری مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید بر نقش موثر نویسندگان و مولفان در توسعه فرهنگ و ارتقای جامعه، گفت: مقوله زیبایی و فرهنگ در شهر از موضوعاتی است که دردوره مدیریت جدید شهری بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در مسیر تحقق این امر برنامه ریزی های زیادی انجام شده است.

او با بیان اینکه امیدوارم همفکری و هم سویی دوستان فرهنگی و نویسنده به زودی تاثیرات خود را در ارتقا فرهنگ عمومی  شهر نشان بدهد، ادامه داد:  ایده ها و نظرات اهالی فرهنگ به ویژه نویسندگان و شاعران در روابط شهروندی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است، چرا که توسعه فرهنگی و خودباوری جامعه در گرو هم افزایی بین تمام دست اندرکاران و صاحب نظران است.
در ادامه این نشست، میهمانان حاضر در جلسه ایده ها و دیدگاههای خود در ارتباط با موضوعات مطرح شده را بیان کردند.