ازتامین واکسن کرونا تا تزریق واکسن
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،«سید حسین صفوی» با بیان اینکه برای تأمین واکسن‌های مورد نیاز کشور به طور هم‌زمان از طریق تولیدات داخل و واردات اقدام شده که تاکنون 146 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شده است، عنوان کرد: همچنین حدود 12 میلیون دوز هم از طریق شرکت‌های داخلی تأمین شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اعلام نیاز معاونت محترم وزارت بهداشت، براساس قراردادهای حاضر با شرکت‌های تولیدکننده و تأمین واکسن از طریق وارداتی که انجام شده است عملاً موجودی ما برای واکسیناسیون دو دوز افراد واجد شرایط کافی است.

رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران تصریح کرد: برای اینکه در خصوص واردات و تأمین نیاز کشور تصمیم‌گیری شود، جلساتی در سطح وزارت بهداشت تشکیل می‌شود؛ سیاست‌های وزارت بهداشت طی این ماه و ماه آینده برای تزریق دوزهای یادآور و همچنین تکرار واکسن در صورتی که نیاز باشد، مشخص خواهد شد و پس از آن در صورتی که میزان تولیدات داخل کشور کافی نباشد از طریق واردات هم تأمین واکسن انجام و تصمیم نهایی اخذ می‌شود.