ضمن اتخاذ تصمیمات راهگشای اجرایی صورت پذیرفت
بازدید میدانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از بزرگراه شهید بروجردی و باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س)
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،مهندس عباس شعبانی که در جریان بازدید میدانی از بخش های مختلف پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی سخن می گفت، ضمن اشاره به کارکردهای ترافیکی این پروژه در جهت تسهیل دسترسی های شرقی- غربی در پهنه جنوب غرب پایتخت و حذف تردد خودروهای سنگین از معابر حمل و نقلی منطقه 18، بر لزوم سرعت بخشیدن به عملیات تکمیل این پروژه تاکید کرد و گفت: مواردی از قبیل تدوین نقشه‌های اجرایی فاز دوم با هدف مسقف ساختن مقطع مجاور بازار آهن و آزادسازی و رفع معارضات ملکی باید به سرعت تعیین تکلیف شوند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، در جریان این بازدید میدانی در کارگاه پروژه احداث باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) نیز حضور یافت و ضمن پایش بخش های مختلف این پروژه بازآفرینی شهری، از نزدیک در جریان روند تکمیل پروژه و موانع پیش روی عملیات اجرایی قرار گرفت.

وی طی سخنانی در جریان بازدید از باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س)، ابعاد این پروژه را کلان توصیف و اضافه کرد: باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) خواهد توانست با توجه به ابعاد وسیع پهنه اجرایی، ظرفیت های مناسبی را در اختیار شهروندان مناطق ۱۷ و ۱۸ قرار دهد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران همچنین ضمن تاکید بر لزوم ارزیابی مجدد طرح باغ راه از مسئولان اجرایی این پروژه خواست موضوع حذف و جمع آوری سوله های راه آهن از مسیر توسعه پروژه را ضمن تعامل مثبت با راه آهن جمهوری اسلامی ایران تسریع کنند.