معاون شهردار مشهد تشریح کرد:
رویکرد برنامه میان مدت شهرداری مشهد برای افق ۱۴۰۱-۱۴۰۴
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، آیدا مهربان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی شهردار و شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: در تدوین برنامه میان مدت شهرداری مشهد موضوعاتی کلان در سه محور الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار شناسایی شد که به عنوان چتری بر تمامی برنامه آتی شهرداری سایه افکنده و بر مبنای آنها حوزه‌های متولی در هر یک از موضوعات مسئولیت تدوین راهبردها، سیاست‌های اجرایی و پروژه‌ها را عهده دار شده‌اند.

وی با اشاره به مدل تدوین برنامه میان مدت ۱۴۰۱-۱۴۰۴ شهرداری مشهد، افزود: جهان در حال تغییر است و به تبع آن دانش مدیریت نیازمند نو شدن است، مدیریت سازمان‌های عمومی و خصوصی جهان صنعتی دگرگونی‌های عظیمی را تجربه کرده و در ایران نیز بیش از دو دهه است که مفاهیم استراتژیک برای سازمان‌ها با استقبال مواجه است و البته تجربه نشان داده که تنظیم برنامه‌های استراتژیک در ایران در مراحل اولیه، جمع آوری اطلاعات، پردازش و سپس تدوین آنها با موانع جدی رو به رو بوده که این مشکلات در مراحل تدوین و اجرای استراتژی‌ها گریبان گیر برنامه ریزان شده و عملاً کارایی این برنامه را مخدوش کرده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد تصریح کرد: لزوم کاربست مدلی نو که نگاه متفاوتی به لحاظ فلسفی به جهان و برنامه ریزی داشته باشد، احساس شد و از آنجایی که سرعت آهنگ تغییرات هر سال با شیب تندتری نسبت به سال قبل رخ می‌دهد و با توجه به پیچیدگی‌های روز افزون سازمان شهرداری و نیاز به توسعه مدل‌های مشارکتی و تعاملی تا سطح ذی‌نفعان، در تدوین برنامه آتی شهرداری مشهد، مدل برنامه ریزی تعاملی را به عنوان مدل پایه در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: برنامه ریزی تعاملی مبتنی بر سه اصل مشارکت (مشارکت تمامی ذی‌نفعان در تدوین برنامه)، مداومت (ارزیابی و به روز رسانی مدوام) و کل نگری (هماهنگی و ادغام واحدهای سازمانی در تدوین برنامه) و مشتمل بر دو مرحله کلی؛ طراحی (تجزیه و تحلیل سیستم، شناسایی مسائل و آشفتگی‌ها، برنامه ریزی اهداف) و واقعیت بخشی (برنامه ریزی ابزار و منابع، پیاده سازی و کنترل) است.

مهربان در خصوص فرآیند اجرایی تدوین برنامه میان مدل ۱۴۰۱-۱۴۰۴ شهرداری مشهد، اضافه کرد: با توجه به اینکه در مدل برنامه ریزی تعاملی فرایند مشارکت کلیه ذی‌نفعان در تدوین برنامه بسیار مهم و حیاتی قلمداد می‌شود، شناسایی و جلب مشارکت ذی‌نفعان شهرداری حول موضوعات کلی برنامه اولین گام در تدوین برنامه آتی شهرداری است.

وی با اشاره به تقسیم ذی‌نفعان تدوین برنامه میان مدت را به پنج گروه، ادامه داد: شهروندان، نهادهای مردمی و انجمن‌های رسمی و غیر رسمی، سایر دستگاه‌های اجرایی در سطح استان، نخبگان شهری و بدنه شهرداری جزو ذی‌نفعان این برنامه هستند و از آنجایی که در الگوی برنامه ریزی تعاملی برنامه ریزی طی فرایندی مشارکتی توسط مجریان برنامه انجام می‌شود. محوریت تدوین برنامه آتی شهرداری بر مدار کارگروه‌های تخصصی که بر اساس موضوعات کلان تقسیم بندی شده‌اند، می‌چرخد.

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد در خصوص تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سه سطح ستادی، سازمانی و منطقه‌ای و نحوه انجام فعالیت‌های آنان در جهت تدوین برنامه میان مدت ۱۴۰۱-۱۴۰۴ شهرداری مشهد، گفت: کارگروه‌های مزبور ضمن تشکیل جلسات با حضور نمایندگان و ذی‌نفعان اصلی موضوع تخصصی خود از هفت منبع اطلاعاتی شامل (خروجی جلسات شورای اجتماعی محلات با موضوع انتظارات و مسائل شهری از دیدگاه شهروندان، نتایج نظرسنجی شهروندی در بستر اپلیکیشن شهر من و سامانه ۱۳۷، نتایج مطالعه اسناد فرادست در هر حوزه تخصصی، خروجی جلسات مصاحبه با نخبگان شهری و موضوعی، خروجی جلسات مصاحبه با دستگاه‌های اجرایی شهری، خروجی نشست‌های گفتمانی با نهادهای مردمی و انجمن‌های رسمی و غیر رسمی، روندهای سازمانی و فرآیندهای کلان مرتبط با هر موضوع و نتایج رویدادهای نوآورانه ی نظام پیشنهادات شهرداری مشهد پیرامون موضوعات محوری برنامه آتی) بهره مند شده و نهایتاً با توافق اعضا کارگروه‌ها راهبردها، سیاست‌های اجرایی و پروژه‌های مرتبط با هر موضوع استخراج می‌شود.

وی تصریح کرد: پس از آنکه مسائل و آشفتگی‌ها در هر حوزه، ستاد، سازمان و منطقه شناسایی شد، در کمیته تدوین و بازنگری برنامه میان مدت واقع در اداره برنامه ریزی شهرداری مشهد کلیه مسائل و آشفتگی‌های شناسایی شده تلفیق و اولویت بندی می‌شود که این اقدام جهت تلفیق و اولویت بندی راهبردها، سیاست‌های اجرایی و پروژه‌های شناسایی شده نیز صورت می‌گیرد.

مهربان خاطرنشان کرد: در انتها پس از تأیید (برنامه میان مدت ۱۴۰۱-۱۴۰۴ شهرداری مشهد با رویکرد تعاملی) توسط کمیته تدوین برنامه میان مدت و کمیسیون ابعاد راهبردی و عملیاتی کلیه ارکان برنامه جهت تصویب به شورای عالی برنامه ریزی و تعالی شهرداری ارسال شده و پس از تصویب آن جهت طرح در شورای اسلامی شهر مشهد ارسال می‌شود.