استاندار تهران خبر داد
واکسیناسیون ۵۰ درصد کارگران شهرک های صنعتی استان تهران
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،انوشیروان محسنی بندپی در این باره گفت: ۵۰ درصد از کارگران شهرک های صنعتی در استان تهران واکسینه شده اند و تنها در شهرک صنعتی شمس آباد ۱۵ لاین برای واکسیناسیون کارگران مشغول فعالیت هستند. با هماهنگی های بعمل آمده با دانشگاه های علوم پزشکی استان مقرر شد تا هر دانشگاه علوم پزشکی به فراخور حوزه سرزمینی اقدام به واکسیناسیون کارگران شهرک های صنعتی استان کنند و پیش بینی می کنیم تا هفته آینده تمامی کارگران شهرک های صنعتی استان واکسینه شوند.

وی افزود: در خصوص حمایت از صنعت فرش دستباف استان که ظرفیت خوبی در ارز آوری و ایجاد اشتغال و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهای استان تهران دارند مکاتبه ای با دبیرخانه سران قوا  با محوریت موضوع حفظ استغال موجود در این صنعت داشته باشیم.

استاندار تهران تاکید کرد: علیرغم اقدامات بنیادین در تامین و تقویت زیرساخت ها در شهرک های صنعتی استان اما باید اظهار کنیم اگر قانون برخورداری شهرک های صنعتی از اعتبارات ارزش افزوده که به تازگی از قانون حذف شده مجددا احیا نشود شاهد مشکلات اساسی در شهرک های صنعتی استان باشیم و این موضوع را از طریق مکاتبه با کمیسیون صننایع مجلس شورای اسلامی تا حصول نتیجه، پیگیری می کنیم.

انتهای پیام