افزایش ۴۰ درصدی زیرساخت‌های معاینه فنی پایتخت در 4 سال گذشته
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،شاید به ظاهر و در تصور اولیه عموم، معاینه فنی تأثیری بر آلودگی هوا نداشته باشد اما این تصور اشتباه است. چرا که مهم‌ترین اثر معاینه فنی بر کاهش آلاینده‌های هوا است. اثری که معاینه فنی در چهارسال اخیر بر کاهش آلاینده‌ها گذاشته بیش از پیش ملموس است.

براساس اقدامات انجام شده در دوره ۱۲ ساله از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ تعداد خطوط سبک معاینه فنی شهر تهران با افزایش ۱۴ خط به ۴۰ خط افزایش یافته بود؛ این درحالی است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با در نظر داشتن مطالبه شهروندان از مدیریت شهری در حوزه آلودگی هوا و با علم به سهم بالای خودروها در آلودگی هوای تهران در دوره ۴ ساله اخیر، تعداد خطوط سبک با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و افزایش جذابیت‌های اقتصادی به ۵۴ خط افزایش یافته است. ظرفیت مراکز معاینه فنی خودروهای سبک نیز با ۴۸ درصد افزایش از ۲.۱۶ میلیون به ۳.۱۸۷ میلیون خودرو تا پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

راه اندازی ۸ واحد سیار در چهار سال

در همین رابطه؛ حسین مقدم، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به مهم‌ترین اقدام ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در چهار سال گذشته اشاره و عنوان کرد: توسعه خطوط مراکز معاینه فنی در دوره مدیریت شهری پنجم، اقدام بسیار مهمی است.

او در ادامه توضیح داد: ۴۰ خط معاینه فنی ثابت و ۱ واحد سیار تک خط معاینه فنی که در مجموع ۴۱ خط معاینه فنی خودروهای سبک می‌شوند تا سال ۱۳۹۶ در شهر تهران موجود بود. اما درحال حاضر این وضعیت به ۴۷ خط ثابت و ۷ واحد سیار تک خطه معاینه فنی که در مجموع  ۵۴ خط معاینه فنی می‌شود، تغییر پیدا کرده است.

مقدم با بیان اینکه راه اندازی واحدهای سیار اقدام مهم دیگر ستاد معاینه فنی خودروهای تهران طی این چهار سال است، افزود: هشت واحد سیار در دوره مدیریت شهری پنجم راه اندازی شده است.

به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران؛ کیفی سازی خدمات معاینه فنی جزو اقدامات پایین‌تر هستند.

انتهای پیام