بازديد از ايستگاه هاي متروي تهران براي جانمايي اورژانس
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،براساس برنامه ريزي هاي انجام شده بازديد هاي توسط نمايندگان شركت بهره برداري متروي تهران و نمايندگان اورژانس تهران براي جا نمايي محل استقرار اورژانس در حال انجام است.
گفتني است در ايستگاه هاي متروي تهران(صادقيه) و امام خميني (ره) با توجه به تردد و حجم بالاي مسافري، شرايط لازم همچون اتاق استراحت، اتاق ترياژ و محل مناسب جهت پارک خودروی آمبولانس مهیا بوده و در اختيار اورژانس تهران قرار داده شده و در ايستگاه هاي ميدان آزادي، ميدان صنعت، ارم سبز و علي آباد نيز با توجه به تردد و حجم مسافري و فراهم بودن شرايط لازم فضاهاي مناسبي جهت استقرار موتور آمبولانس در اختيار اورژانس تهران قرار داده شده است.

همچنين ايستگاه هاي متروي شهرري، شوش، دولت آباد، شهيد نواب صفوي، بعثت، مولوي، ارم سبز، برج ميلاد تهران و تهرانپارس نيز بازديد انجام شد اما طبق گفته اورژانس به دلايل همچون وجود پايگاه اورژانس در نزديكي ايستگاه هاي مترو، مساحت كم فضاي معرفي شده جهت استقرار پرسنل اورژانس، فاصله زياد فضاي معرفي شده تا سطح خيابان، عدم امكان تردد موتورآمبولانس در آزادراه و عدم فضاي مناسب جهت پارك موتورآمبولانس و ماشين آمبولانس اورژانس اين فضاها مورد تاييد اورژانس تهران قرار نگرفت.
لازم به توضيح است بازديد هاي مشترك براي جا نمايي اورژانس از ساير ايستگاه هاي متروي تهران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرايط لازم فضاهاي مناسب ديگري نيز از ايستگاه هاي مترو در اختيار اورژانس شهر تهران قرار خواهيم داد.