شرکت بهره برداری مترو ترور دانشمند برجسته هسته‌ای کشور را محکوم‌ کرد
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،در این بیانیه آمده است وقوع حادثه تروریستی دانشمند برجسته، با سابقه، مجاهد و نخبۀ دفاعی کشور، شهید دکتر محسن فخری زاده بار دیگر چهرۀ پلید و سرشار از کینه و خباثت رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی را نسبت به ملت شریف و سرافراز ایران آشکارتر ‌ساخت. ترور فخری زاده دانشمند ایرانی، توانمندی های ایران را آن گونه که سران تروریست رژیم صهیونیستی خیال می کنند، تضعیف نخواهد کرد.  

از خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه برای این شهید سرافراز و صبر جزیل برای خانواده گرامی ایشان و بازماندگان خواهانیم.