برگزاری شورای عمومی عادی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران به صورت ویدئوکنفرانس
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،علی عطاریان معاون مالی، اداری و برنامه ریزی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ضمن اعلام برگزاری شورای عمومی این سازمان با حضور اعضای شورای سازمان، رئیس و اعضای هیات مدیره، مدیرکل امور مجامع و شورای سازمانها و شرکت های شهرداری تهران و مدیر کل مالی و اداری حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، از کسب عنوان عملکرد مقبول در دوره مالی منتهی به پایان سال 1398 خبر داد.

 وی با بیان آنکه شورای عمومی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران با هدف استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس در خصوص عملکرد مالی سازمان، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تراز نامه، صورت مازاد، کسری، صورت جریان وجوه نقد و تفریغ  بودجه دوره مالی منتهی به پایان سال 1398، به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، خاطرنشان ساخت: حسابرس و بازرس قانونی در نشست فوق ضمن ارائه گزارش خود، صورت ها و عملکرد مالی و جریان نقدی سازمان در سال 1398 را از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و "مطلوب" ارزیابی کرده است.

به گفته عطاریان، در ادامه این جلسه برنامه های آتی سازمان مشاور مورد بررسی قرارگرفت و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران رهنمودهای لازم در این خصوص را به هیات مدیره سازمان متذکر شد