بهره برداری از آب های زیرزمینی کشور خط قرمز را رد کرد
 به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا،سیف اللهی مدیرعامل سازمان شهرداری های غرب تهران در کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست که امروز در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برگزار شد با اعلام این خبر افزود: از زمان هخامنشیان در کشور ما بهره برداری از منابع آبی به صورت عقلانی بوده و همیشه تعادلی میان مصرف و منابع آبی وجود داشته است.

وی افزود:  این در حالی است که از ۴۰ سال پیش تاکنون بیش از ۱۴۰ میلیارد متر مکعب از آب های زیرزمینی برداشت کرده ایم. منابعی که ۷۰ درصد از آب شیرین کشور ما را به خود اختصاص می دهند و ما تنها سال گذشته ۷۵ میلیارد متر مکعب از این منابع را مصرف کرده ایم که به معنای تاراج منابع آبی است.

به گفته وی ما امانتداران بسیار بدی هستیم چراکه نتوانستیم میراث ۷هزار ساله خود را حفظ کنیم. چرا که بر اساس استانداردهای جهانی کشوری که ۲۰ درصد از منابع آبی خود را مصرف کند مشکلی ندارد، ۲۰ تا ۴۰ درصد باید برنامه ریزی کند برای احیای منابع و بیش از ۴۰ درصد یعنی دچار بحران شده. این در حالی است که ایران ۸۵ درصد از منابع آبی خود را مصرف کرده است.

بر اساس گزارش مهر،دبیر کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست یادآور شد: از سوی دیگر با بی تدبیری منابع را آلوده کرده ایم و اجازه داده ایم این پساب های صنعتی و آلاینده ها وارد آب های ما شوند. به همین علت ضرورت دارد که مسئولان برای حل این معضلات به طور جدی ورود پیدا کنند.