در جلسه کمیسیون ماده پنج به ریاست شهردار تهران تصویب شد
حفظ محورهای تاریخی ولیعصر (عج) ، وحدت اسلامی و شوش با وضع موجود
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،علی اشراقی درباره این جلسه گفت: محورهای ولیعصر( عج)، وحدت اسلامی و شوش جزو محورهای تاریخی شهر تهران هستند وهسته های تاریخی شهر را به بافت جدید و توسعه های نوین شهری مرتبط می سازند.

وی درباره ویژگیهای محورهای اصلی پایتخت گفت: محور ولیعصر(عج) به عنوان شاخص ترین و طولانی ترین خیابان تهران ثبت ملی نیز شده است.

اشراقی گفت: محدوده مورد مطالعه ولیعصر به طول 4 کیلومتر در حد فاصل میدان راه آهن تا خیابان نوفل لوشاتو و در محدوده حصار ناصری قرار دارد که شامل برخی بناهای ارزشمند تاریخی و درختان چنار کهنسال است.

وی افزود: محور حافظ - وحدت اسلامی نیز یکی از قدیمی ترین خیابان های تهران است و محدوده مورد مطالعه آن به طول 5 کیلومتر در تهران ناصری حد فاصل خیابان جمهوری تا خیابان شوش بوده و شامل بناهای ارزشمند و تاریخی است.

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در ادامه گفت: محور شوش نیز در حوزه جنوبی حصار ناصری به عنوان محور کار و فعالیت استفاده می شده و محدوده مورد مطالعه آن 5 کیلومتر بوده است. 
اشراقی گفت: در کارگروه فنی با حفظ وضع موجود محورهای ولیعصر ( عج) و حافظ–وحدت اسلامی موافقت و تصمیم گیری درباره محور شوش به ارائه مطالعات جامع ترافیکی موکول شد.

وی بیان کرد: درنهایت و پس از توضیحات مشاور طرح تفصیلی شهر تهران و بحث و بررسی اعضاء، با عدم تعریض و حفظ وضعیت کنونی هر سه محور به دلیل حفظ هویت تاریخی شهر تهران موافقت شد.

اشراقی در ادامه گفت: هم چنین مقرر شد عرض کنونی کالبدهای دو طرف خیابان های مذکور حفظ و طرح موضعی ساماندهی محور ولیعصر(عج) و پهنه بندی محور حافظ–وحدت اسلامی بر مبنای حفظ هویت تاریخی شهر اصلاح و ارائه شود .
 
وی در خصوص ساماندهی میدان ولی عصر (عج) نیز گفت: اعضا با طرح ساماندهی و ارتقاء کیفی میدان ولی عصر(عج)واقع در منطقه 6 مطابق نقشه مصوب و ضوابط و مقررات موافقت کردند.
رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران افزود: هم چنین در این جلسه پس از توضیحات 

مشاور و شهردار منطقه 8 مقرر شد ساخت و ساز در محله نارمک بر اساس ضوابط زیر پهنه R231 
انجام و طرح ویژه سه بعدی کل محله به جلسه ارائه شود. 

وی گفت: در خصوص میدان نبوت نیز مقرر شد، مطابق سایر میادین کارگروه این مورد را بررسی و سپس اظهار نظر کند.

اشراقی درباره شهرک شهید محلاتی واقع در منطقه یک گفت: مقرر شد مصوبه قبلی کمیسیون ماده پنج اصلاح و طرح بازنگری با رعایت سقف جمیعیت پذیری، تأمین خدمات، مصلحت شهر و هماهنگی کامل مالکان شهرک تهیه و به جلسه ارئه شود.
وی افزود: بر این اساس ضروریست وضعیت خدمات شهرک با شهرداری منطقه مشخص شود، ضمن اینکه بر ممنوعیت صدور هر گونه پروانه ساختمان برخلاف مصوبه کمیسیون ماده پنج تاکید شد.