عضو کمیسیون عمران در گفتگو با شهرفردا مطرح کرد
بازسازی سوریه فرصت اقتصادی ایران در شرایط تحریم
مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت:  ایران در شرایطی است که باید از همه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه حداکثر بهره برداری را به عمل آورد 
وی خاطر نشان کرد :همسایگی با کشورهایی نظیر سوریه که برای بازسازی این کشور نیازمند همکاری همه جانبه با کشورهای منطقه است و با توجه به اقدامات ایران در این کشور یک فرصت اقتصادی مغتنم است که باید از آن استفاده شود.
 این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد:به کارگیری بخش خصوصی و استفاده از تشکل های توانمند در حوزه‌های مختلف به ویژه راه و ساختمان یکی از اولویت های اتاق با بازرگانی است.
 نماینده ازنا و درود در مجلس همچنین خاطرنشان کرد :اتاق‌های بازرگانی به مثابه پارلمان بخش خصوصی هستند که اکنون برای استفاده از فرصت بازسازی در سوریه باید زمینه را برای حضور فعال تشکل های توانمند فراهم آورند .
این نماینده همچنین تصریح کرد: اکنون رقبای جدی نظیر ترکیه و روسیه نیز در این کشور حضور دارند که باید ایران با نشان دادن و توانمندی های خود از فرصت پیش آمده حداکثر بهره برداری را به عمل آورد .
این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: بیش از ۴ هزار تشکل فنی و مهندسی در کشور وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی می‌توانند به موقع از ظرفیت و توان و توانمند سازی این تشکل ها حداکثر بهره برداری را به عمل آورد.