آرشیو نظرسنجی
به نظر شما طراحی صفحه و چیدمان اخبار در سایت تا چه حد مطلوب است؟
عالی
32.1%
خوب
32.1%
معمولی
18.52%
ضعیف
17.28%