کد خبر: ۹۴۹۸۰
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷
مشارکت و دخیل کردن شهروندان در روند تهیه و اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی توسعه شهرها ضامن موفقیت مدیریت شهری است .
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، به نقل از موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین ،بديهي است با رشد شتابان شهرها و شهرنشيني در دهه‌هاي اخير، حكومت‌ها به تنهـايي و بدون اتكا به شهروندان، قادر به اداره امور جامعه نخواهنـد بـود. بـه عبـارت ديگـر، تنهـا بخشــي از فعاليــت‌هاي مــرتبط بــا زنــدگي شــهري توســط فراينــدها و روابــط رســمي تعيين مي‌گردد، در حالي كه بسياري از اين فعاليت‌ها در توليـد، مبـادلات، تصـميم‌گيـري و مواردي از اين دست از طريق روابط غيررسمي صورت مي‌گيرد.

 در چنـين شـرايطي، عـدم‌حضور و دخالت شهروندان در جامعه مدني و عدم‌همكاري با دولت زمينه را براي تشديد مسائل و مشكلات شهري فراهم خواهد كرد؛ از اين رو، در چند دهه اخير، پارادايم جديدي از مديريت شهري، مشاركت را محور سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌هاي خود قرار داده اسـت. در اين پارادايم، نظام مديريت شهري به تقويت حس اعتماد و همكاري ميان مديران شهري و شهروندان و حل مسـائل و مشـكلات شـهري، از طريـق مشـاركت مـي‌پـردازد.

 در واقـع، مشاركت در امور شهري افزون بر هويت‌يابي فردي و جمعـي بـراي افـراد، مبنـايي بـراي تعامل فرايندهاي رسمي و غيررسمي شده است. رشد و توسعه پایدار یک کشور در همه عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در گرو رعایت حقوق شهروندی می‌باشد. در مدیریت شهری نوین و در جهانی که به طور فزاینده‌ای به سمت شهری شدن گام بر می‌دارد، مشارکت شهروندی، جایگاه والایی دارد. برای تحقق این مهم، نخست باید شهرداری از طریق انجام مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی ظرفیت‌ها و امور قابل واگذاری به شهروندان و بخش خصوصی را زمینه‌سنجی نموده و امکانات و منابع فنی و مالی لازم را در اختیار داوطلبین قرار دهد. 
چگونه مشارکت شهروندان در اداره شهرها برانگیخته می شود؟

در مرحله بعد، لازم است که میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته در این زمینه در مناطق مختلف شهرداری مورد سنجش و تحلیل دقیق قرار بگیرند و در نهایت، راهکارها و شیوه‌های اجرایی در مناطق مختلف با یکدیگر مقایسه شده و شیوه‌های مبتکرانه‌تر، کم‎هزینه‌تر و کارآمدتر، شناسایی و معرفی گردند. همچنین مشارکت و دخیل کردن شهروندان در روند تهیه و اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی ضامن موفقیت مدیریت شهری می‌باشد. در جهت نیل به هدف این پژوهش راهکارهایی به صورت زیر پیشنهاد می‌گردد:
• تغییر نگرش اقتدارگرایانه مسئولین شهری و اقتدار بخشیدن به شهروندان
• تقویت اعتماد اجتماعی به منظور رسیدن به توسعه و تخمین مشارکت شهروندان در امور شهری
• ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های دسته‌جمعی و رفع محرومیت بر اساس معیارهای عدالت اجتماعی در شهر
• تأمین اتاق فکر به جهت بهره‌گیری از مشاوره‌های فکری شهروندان و تشکیل کارگروه‌های مرتبط با امور شهری
• تشویق فعالیت‌های گروهی و طرح شعارهای مشارکت جویانه از سوی شهرداری‌ها در کنار حمایت قاطع از بخش خصوصی
• تمرکز بر آموزش گروهی به جای آموزش انفرادی در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی
• مشارکت از طریق جامعه مدنی و توسعه بیش از پیش NGO‌ها.
• شناساندن رابطه متقابل شهر به شهروندان و مسئولیت‌هایی که هر یک بر عهده دارند.
• اعتماد و باور مردم و مشارکت دادن آن‌ها در اداره امور شهر، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها
• تلاش در جهت تمرکززدایی و واگذاری امور به سازمان‌های محلی و مردمی
• تثبیت شوراها و ارتقای نقش آن‌ها به عنوان نماد واقعی مشارکت مردمی
• آموزش فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی؛ زیرا آموزش فرهنگ شهرنشینی، مردم آگاه تر به مسائل شهر خود باشند.
• هر چه احساس تعلق اجتماعی شهروندان بیشتر شود، میزان مشارکت آن‌ها در برنامه‌ریزی شهری و اداره امور شهر، به همان میزان نیز بیشتر می‌شود.
• فرایند تکوین و تقویت جامعه مدنی به عنوان عوامل زمینه‌ساز مشارکت.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
نوسازی بافت فرسوده شاه کلید کنترل گرانی بازار مسکن

نوسازی بافت فرسوده شاه کلید کنترل گرانی بازار مسکن

افزایش قیمت مسکن و نگرانی مردم برای تامین مسکن ارزان به عقیده کارشناسان تنها با یک راه حل امکانپذیر است ، و آن استفاده ازظرفیت بافت فرسوده است.
اهمیت معماری سبز در گرو همت مدیریت شهری

اهمیت معماری سبز در گرو همت مدیریت شهری

کارشناس شهرسازی با اشاره به حمایت از پروژه های سبز، اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی با کمک شهرداری و محیط زیست می توانند تفاهم نامه ای را امضا کنند، تا بر اساس آن استفاده از منابع تجدید پذیر در دستور کار قرار گیرد .