کد خبر: ۳۹۲۰۱
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۹
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خبر داد
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از اتمام«پژوهش و مطالعه در خصوص ارائه الگوي مطلوب توسعه اجتماعي بومي در شهر تهران » خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، بابک نگاهداری در جلسه بررسي پروژه خاتمه يافته «پژوهش و مطالعه در خصوص ارائه الگوي مطلوب توسعه اجتماعي بومي در شهر تهران »گفت : هدف کلی این پژوهش ارائه الگوي مطلوب توسعه اجتماعی بومی در شهر تهران است.

وی در باره تعریف توسعه اجتماعی عنوان کرد : توسعه اجتماعی یک فرایند تغییر اجتماعی برنامه ریزي شده است که به منظور ارتقاي رفاه و کیفیت زندگی مردم، توزیع مساوي منابع، مشارکت در فرایندهاي تصمیم سازي، و در نهایت برآوردن نیازهاي بالقوه انسانی صورت میگیرد. 

نگاهداری آموزش و میزان دسترسی به امکانات آموزشی ، دسترسی به خدمات زیربنایی ،بهداشت و سلامتی ، اشتغال و فرصتهاي شغلی،کاهش فقر شدید و گرسنگی ،گسترش و ترویج برابري جنسیتی وتوانمندسازي زنان ، مقابله با تبعیض و طرد اجتماعی ، برابري و عدالت اجتماعی ، بهبود رفاه و سطح زندگی افراد ، کیفیت زندگی ،حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ، مشارکت سیاسی و اجتماعی ، اعتماد، انسجام و سرمایه اجتماعی را از شاخص هاي توسعه اجتماعی بر اساس تجارب جهانی و مطالعات نظري دانست . 

رئیس مرکز مطالعات توسعه اجتماعی بومی در شهر تهران را بر اساس بر اساس نظر نخبگان،اجتماع محور و برگرفته از ظرفیت ها و قابلیت هاي محلی شهروندان بر اساس آگاهی و بلوغ اجتماعی جهت رفع نیازهاي خود با کمترین اتکا به دولت، همراه با توانمندي و مشارکت فعال در تصمیم سازيها، برخوردار از حق انتخاب در تمامی جنبه هاي زندگی، حق بهتر زیستن، داشتن نهادها و تشکلهاي مدنی قوي و فعال، برخوردار از عدالت و قسط در دسترسی به فرصتهاي برابر بر اساس شایستگی ها، داشتن نگاه اجتماعی در تمامی عرصه ها و در نهایت در نظر گرفتن حق انسان و اجتماع و حرکت به سوي تعالی و خوشبختی در شهردانست . 

نگاهداری در ارتباط با کاربست این پروژه افزود : تلفیق شاخص های توسعه اجتماعی در شهرداری به دو دسته کلان و راهبردی ، تعیین متولی ارتقاء شاخص های توسعه اجتماعی درشهرداری تهران ، ارائه سازمان های همکار درارتقاء شاخص های توسعه اجتماعی و ارائه کمیسیون ناظر ارتقاء شاخص های توسعه اجتماعی در شهرداری تهران در شورای اسلامی ارائه شده است . 

وی در پایان خاطر نشان کرد : بر اساس راهبرد پنجگانه طراحی شده، شناسنامه کارگروه پنج گانه اي شامل:معاونت و یا سازمان متولی ارتقاء شاخص هاي توسعه اجتماعی کارگروه ارتقاء راهبرد مورد نظردرشهرداري تهران،نهادهاي همکار دولتی و غیر دولتی ، کمیسیون ناظر شوراي اسلامی شهر تهران در شاخص هاي توسعه اجتماعی و ارائه ابزارهاي سنجش، ارزیابی و پایش هر شاخص توسعه اجتماعی در کارگروه ارتقاء راهبرد مشخص گردیده است .

گفتنی است، که «پژوهش و مطالعه در خصوص ارائه الگوي مطلوب توسعه اجتماعي بومي در شهر تهران » در سيزدهمين جلسه كميته تخصصي بررسي پروژه‌ مطالعاتي سال 1396 در 24 خرداد ماه در محل سالن جلسات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران که با حضور اعضاء برگزار گردید بررسی و مورد تایید قرار گرفت .
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
ابطال مصوبه اخذ عوارض از تابلوها برگشت پذیر است/ مصوبات اخیر دیوان عدالت اداری سیاسی نیست

ابطال مصوبه اخذ عوارض از تابلوها برگشت پذیر است/ مصوبات اخیر دیوان عدالت اداری سیاسی نیست

یک کارشناس حقوقی گفت: رای دیوان عدالت اداری پیرامون ابطال اخذ عوارض تابلوها به علت مشمول نبودن تابلوها در قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ورود قانونی شورای شهر برای تعیین عوارض قابلیت برگشت داشته و سیاسی نیز به نظر نمی رسد.
دعوت شورای شهر تهران از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

دعوت شورای شهر تهران از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

شورای اسلامی شهر تهران از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.