کد خبر: ۳۰۵۷۰
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱
اختصاصی شهرفردا/
بودجه ریزی عملياتی يا بودجه برحسب عمليات عبارت است از بودجه اي كه براساس وظايف، عمليات و پروژه‌هايي كه سازمانهاي شهری، تصدي اجراي آنها را به عهده دارند، تنظيم مي شود.
شهرفردا-حسين فهيمي تبار:

 
پس از شكست استكبار جهاني در 8 سال دفاع مقدس كه با جان فشاني ها و از خودگذشتگي جوانان غيرتمند و همدلي آحاد مردم و با كمترين امکانات و با روحيه جهادي حاصل گرديد، بار ديگر بر عهدۀ آحاد جامعه است تا با نوآوري و خلاقيت و با اراده و عزم ملي به تلاش سازنده در عرصه هاي جديد اقتصادي بپردازد و نه تنها تحریم ها را از بین ببرد بلکه چنان قدرتی از اقتصاد علمی و اجرایی فراهم آورد که دشمنان کشور مانند گذشته از دست اندازی به این آب و خاک مأیوس گردند.

اقتصاد مقاومتي و بودجه ريزي عملياتي در سازمان های شهری

با مطرح کردن مفهوم اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در ديدار با كارآفرينان در شهريور 1389 و ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي؛ وظیفۀ تأمين رشد پويا و بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز ، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا؛ ضرورت استفادۀ بهینه از سرمایه و امکانات عمومی به‎ ویژه در شهرها که بیش از دو سوم تولید و اشتغال غیر نفتی را در خود جای داده اند، بیش از پیش مطرح گردید.

به عبارت دیگر، چون تعادل و رسيدن به اهداف اقتصادي در سطوح كلان نظير رسيدن به اشتغال كامل، ثبات قيمتها، توزيع عادلانه درآمد و ... در هر برنامه اقتصادي در اولويت است، بنابراين از آنجا که درآمد شهرها مستقیماً از شهروندان تأمین می شود، لازم است این بودجه به صورت کاملاً بهینه مصرف شده و با استفاده از نظام بودجه بندي صحيح، اقتصاد شهری را در رسيدن به اهداف خود در سطوح كلان هدايت نمود.

اقتصاد مقاومتي و بودجه ريزي عملياتي در سازمان های شهری

 همچنین انتخاب روش مناسب و بهينه براي نظام بودجه ريزي مآلاً بخشي از رويكرد اقتصاد مقاومتي مي باشد كه در اينجا از انواع روشهای مشتمل بر روش سال ما قبل آخر، روش حد متوسط ها، پيش بيني مستقيم، بودجه بندي بر مبناي صفر(Zero Base Budget)، بودجه ريزي طرح و برنامه(Planning, Programming and Budgeting System) و بودجه برنامه‌اي و عملياتي؛ بودجه ریزی عملياتي را برای توسعۀ اقتصاد و مدیریت سازمانهای شهری می توان برگزید.

  بودجه عملياتي: 

بودجه برنامه اي، روشی سنتی و متعارف كه در آن، اعتبارات لازم برحسب وظايف، برنامه ها و
فعاليتهايي كه سازمان های شهری در سال مالي اجراي بودجه براي نيل به اهداف خود بايد انجام دهد، پيش بيني شده باشد. به عبارت ديگر، در بودجه برنامه اي مشخص مي شود كه این سازمان ها در سال اجراي بودجه اولاً داراي چه اهداف، وظايف و مقاصد مصوب مي باشند، ثانياًً براي نيل به اهداف و مقاصد مذكور، بايد كدام برنامه ها، عمليات، و فعاليتها را با چه ميزان اعتبارات انجام دهد. 

اما مقتضیات زمانی و لزوم ایجاد تحول در برخی نظام های اقتصادی مانند نظام تولید و اشتغال شهروندان، در بسیاری از موارد اجازۀ اقدام بر مبنای تفکر استراتژیک را به مدیران شهری نمی دهد و یا ضرورتهایی سبب می شود که نقطۀ شروع تصمیم گیری ها لاجرم به مختصات جدیدی منتقل شوند و پس از آن، برنامه ریزی های تدریجی یا توسعه ای آغاز گردند. این دگرگونی و تحول، به واقع یک انقلاب است که در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی، پرهیز از آن مقدور نیست.

بر این اساس بودجه ریزی عملياتی يا بودجه برحسب عمليات عبارت است از بودجه اي كه براساس وظايف، عمليات و پروژه‌هايي كه سازمانهاي شهری، تصدي اجراي آنها را به عهده دارند، تنظيم مي شود. در تنظيم بودجه عملياتي به جاي توجه به كالاها و خدماتي كه مدیریت خريداري مي كند و يا به عبارتي به جاي توجه به وسايل اجراي فعاليتها، خود فعاليت و مخارج كارهايي كه بايد انجام شود، مورد توجه قرار مي گيرد.

در بودجه ریزی عملياتي مشخص است كه قيمت تمام شده يك تخت بيمارستان چقدر بايد باشد؛ يك بيمارستان 100 تختخوابي چقدر هزينه بايد داشته باشد؛ ساخت يك مدرسه 5 كلاسه چقدر بايد زمان و هزينه ببرد و براي توليد یک ليتر بنزين چه قدر بايد هزينه نمود؟

بنابراين نظام بودجه ريزي عملياتي در اداره و توسعۀ شهرها، تخصيص اعتبارات براساس وظايف و حجم عمليات سازمانهای اجرايي و نه بر اساس برنامه هاي پيش بيني شده اما تحقق نيافته، جلوگيري از جابجايي اعتبارات و هزينه كرد در ساير فصول هزينه اي، نظارت و كنترل مستمر بر عمليات و نتايج حاصله و تطابق آنها با هدفها و سياستهاي تعيين شده، احتراز از مصرف اعتبارات در سرفصل هزينه هاي نامربوط در ماههاي پاياني سال و امكان ارزيابي عملكرد هريك از واحدهاي سازماني و تاثير آنها در افزايش رشد اقتصادي، جلوگيري از هدررفت منابع مالي ودرآمدها و صرفه جويي در هزينه ها مي باشد كه با اين اوصاف اين نوع نظام بودجه بندي مي تواند بهتر از سایر روشها، اهداف اقتصاد مقاومتي را پوشش دهد. 

مزاياي بودجه ريزي بر مبناي عملياتي با رويكرد اقتصاد مقاومتي:

الف- محاسبه و اندازه گيري حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات مدیریت شهری طبق
روشهاي علمي مانند حسابداري قيمت تمام شده
ب‌-  بررسي و پيش بيني بودجه اي حدود فعاليتها و عمليات طبقات پايين سلسله مراتب
ج‌-  توجه به عمليات واحدهاي سازماني و نهادهای اقدام کننده
د‌-  تعيين حجم و مقدار فعاليت سازمانهاي شهری و شرط اصلي براي تهيه بودجه عملياتي و هزينه هر واحد فعاليت.
هـ- كنترل و نظارت بر عملكرد سازمانهای اجرايي ، مديران و كارکنان آنها
و- رعايت اصل صرفه جويي در هزينه ها به نسبت روش بودجه ريزي برنامه اي
ز- محاسبه انحراف شاخص هاي مالي و غير مالي با برنامه سالانه و بودجه عملكردي براي اصلاح فرآيندها و برنامه هاي راهبردي سالانه

جمع بندی

بديهي است، رسانه هاي جمعي با نماياندن اهميت اين نوع نظام بودجه ريزي و درج نظرات كارشناسان و خبرگان امر و دعوت از اساتيد مجرب و متخصص و نقدهاي منصفانه، عالمانه و سازنده برنظام بودجه ريزي فعلي، مي توانند نقش آفريني موثري بر پذيرش نظام بودجه ريزي شده  عملياتي به جايگزيني نظام بودجه برنامه اي داشته باشند. 

اهم منابع:
1-  فرزيب، عليرضا (1376)، بودجه ريزي دولتي در ايران، تهران، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي
2-  فرج وند، اسفنديار (1381)، فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه، تبريز، انتشارات گلباد
3- حسن آبادي، محمد، نجار صراف، عليرضا، (1387)، مدل جامع نظام بودجه ريزي عملياتي، تهران، انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
نخبه محوری؛ عنصر حیاتی شهرهای خلاق

نخبه محوری؛ عنصر حیاتی شهرهای خلاق

شهر خلاق شهری است که عنصر نخبه محوری در هیچ کدام از عرصه های فعالیت آن غایب نیست.
ساماندهی پسابهای پایتخت با مشارکت 70 درصدی بخش خصوصی کلید خورد

ساماندهی پسابهای پایتخت با مشارکت 70 درصدی بخش خصوصی کلید خورد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: ساماندهی پساب های جنوب تهران نیازمند یک هزار میلیارد بودجه است که بصورت فایناس داخلی یا خارجی و با مشارکت دولت اجرایی خواهد شد.