کد خبر: ۱۱۰۲۱۵
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۵
بر اساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته درباره بیماری کووید ۱۹ در کشور تا روز ۳۱ فروردین ماه علی‌رغم آنکه در کل کشور روند نزولی بیماری مشاهده می‌شود اما، روند صعودی یا شروع پیک در پنج استان قم، کهکیلویه و بویراحمد، مازندران، آذربایجان غربی و اردبیل مشاهده می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،بر اساس بررسی‌های اپیدمیولوژی صورت گرفته بر روند ابتلا و گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده، تا روز ۳۱ فروردین بیش از دو میلیون و ۳۴۰ هزار و ۸۵۶نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند که از این تعداد ۱۶۰ هزار و ۹۰۳نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده‌اند.

به طور کلی در جهان کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا،فرانسه و آلمان رتبه‌های اول تا پنجم ابتلا به بیماری کووید۱۹ را به خود اختصاص می‌دهند.

بر اساس اعلام گزارش منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، ایران نیز رتبه نهمابتلا به کروناویروس را به خود اختصاص می‌دهدو بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تا ۳۱ فروردین ماه ۸۲ هزار و۲۱۱ نفر در کشور به کرونا مبتلا شده‌اند که از این تعداد ۵۱۱۸ نفر جان خود را از دست داده و ۵۷ هزار و ۲۳ نفر نیز بهبود یافته‌اند.بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بیشترین شناسایی موارد قطعی ابتلا به این بیماری در روز ۱۱ فروردین ماه بوده است.

تحلیل احتمالی وضعـیت منحنی اپیـدمی اخیـر در استان‌ها

برای ارزیابی روند گسترش بیماریکووید-۱۹ در استان هایمختلف کشور از تحلیل روند تغییرات اتفاق افتاده برایموارد ابتلا و مرگ گزارش شده روزانه استفاده شده است. برایمحاسبه روند تغییرات ابتلا و مرگ در ۵ روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش ابتلا و مرگ هر روز با میانگین گرفتن از داده هایهمان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد. سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل محاسبه شد. در نهایت، تغییر روند ابتلا و مرگ آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده برای روزهای آخر محاسبه شد. برایتحلیل بهتر، شاخص‌های پنج روز آخر وارد آنالیز شد. برایتحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی مواردیمدنظر قرار گرفت.

در مواردیکه هر دو شاخص تغییر روند ابتلا و مرگ در سه روز اخیر روند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند افزایشیدارد.در مواردیکه شاخص تغییر روند ابتلا نزولی ولی شاخص تغییر روند مرگ صعودیبود، احتمالاً اخیراً پیک اول اپیدمی رد شده است. در مواردیکه هر دو شاخص تغییر روند ابتلا و مرگ در سه روز اخیر روند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند نزولی دارد.همچنیندر مواردیکه تغییرات ناهمگن شاخص‌هایروند ابتلا و مرگ‌ و یاتغییرات بیش از حد انتظار هر کدام از داده‌هایابتلا و مرگ دیده شد، رفتار ناسازگار داده‌ها وجود دارد و تحلیل بهتر را در روزهای بعد و با داده‌های درست‌تر میتوان ارائه کرد.

در کل کشور روند نزولی طی روزهایاخیر مشاهده می شود. به نظر می‌رسد چهار استان گلستان، خوزستان، کردستان و خراسان جنوبیاخیراً پیک اپیدمی را تجربه کرده‌اند و روند صعودییا شروع پیک در پنج استان قم، کهکیلویه و بویراحمد، مازندران، آذربایجان غربی و اردبیلمشاهده شد.

از سوی دیگر 13 استان تهران، آذربایجان شرقی، البرز، قزوین، اصفهان، زنجان، لرستان، فارس، خراسان رضوی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کرمان و ایلامروند نزولی را نشان می دهند. در مورد ۹استان خراسان شمالی، یزد، سمنان، گیلان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگانناسازگاریداده‌ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نشان نمی‌دهند وبایدمدنظر داشت که یک استان می‌تواند چندیناپیدمی متوالی و چندینپیک منحنی را تجربه کند.

آیا سونامی اطلاعات در شبکه‌هایاجتماعی، نگران کننده است؟

از ابتدایبیماریهمه گیر کووید -۱۹، اطلاعات نادرست با سرعتی باورنکردنی در رسانه هایسنتی و اجتماعی گسترش یافته است. نمودارها؛ نتیجه بررسی ۶۷۳ توئیت است. ۶۶ درصد این توییت‌هاتوسط افراد یا گروه‌هایغیررسمی ارسال شده است و فقط ۱۹.۲درصد آن، متعلق به حساب‌هایتأییدشده توییتراست. ۹۱.۲ درصد این توئیت‌ها محتوایجدی داشتند وحدود ۷۰ درصد از توئیت‌ها در مورد اطلاعات پزشکی و بهداشت عمومی بودند، در حالی که بقیه مربوط به عوامل اجتماعی، سیاسی و مالی بودند. در کل؛ ۲۴.۸ درصد از این توئیت‌ها دارایاطلاعات غلط و ۱۷.۴ درصد دارایاطلاعات غیر قابل اطمینان در مورد این همهگیریبودند. میزان اطلاعات غلط در بین حساب‌هایفردیو گروه‌هایغیررسمی بیشتر بود. توئیت‌هایانجام گرفته از حساب‌هایبهداشت و درمان، کمترین میزان اطلاعات غیرقابل اطمینان را داشتند وکلمه کلیدی "۱۹-COVID "کم ترین میزان اطلاعات غلط و غیرقابل توجیه را داشت.

نکته قابل توجه این است که تعداد لایک و بازنشر هر توئیت، ربطی به محتوایغلط یا غیرقابل اطمینان آن توئیت نداشت. در واقع، این اطلاعات بدان معناست که اطلاعات نادرست می‌تواند با سهولت در بستر رسانه‌هایاجتماعی گسترش یابد. در این مطالعه نشان داده می‌شود که درصد اطلاعات غلط و غیرقابل اطمینان به طرز نگران کننده‌ایزیاد است. این نتایج، با نتایج منتشرشده در اپیدمی‌هایمشابه اخیر منطبق است، جایی که رسانه‌هایاجتماعی نقش مهمی در انتشار اطلاعات غلط داشتند. این پدیده هنگامی که آگاهی و اقدامات پیشگیرانه مناسب از اهمیت ویژه‌ایبرخوردار است، امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد. متولیان سلامت جوامع، دولت‌ها و شرکت‌هایخصوصی باید این تهدید را بشناسند و به سرعت برایگردش اطلاعات درست در محیط رسانه‌هایاجتماعی، اقدامات لازم را انجام دهند.

درس آموخته‌هایکشورهایجهان در مواجهه با کووید-19 :ایسلند

ایسلند، شمالی‌ترین کشور اروپا و جزیره‌ای واقع در شمال اقیانوس اطلس با مساحت 100 هزار و 250 کیلومتر مربع و جمعیت 340 هزار و 795 نفر است. اپیدمی کووید -19 در این کشور از نهم اسفندماه 1398 آغاز شد. پس از حدود 40 روز از زمان شناسایی اولین مورد در این کشور، روند ابتلا به حالت نسبتاً پایدار رسیده است. هرچند ایسلند جمعیت کمی دارد و این مسئله می‌تواند در مدیریت بیماری تأثیرگذار باشد، اما این کشور از نمونه‌های موفق مقابله با بیماری با اقدامات تشخیصی و انجام آزمایش‌ها در سطح وسیع (آزمایش 11 درصد کل جمعیت) است.

در این کشور تاکنون 1754 مورد تأییدشده بیماریو 9 مورد مرگ گزارش شده است. بر اساس مطالعات انجام شده در این کشور بیش از 40 درصد بیماران بدون علائم بالینی بودند. برخی از تجارب و اقدامات انجام شده در این کشور شامل موارد زیر می باشد:

_دقت و سرعت عمل در انجام اقدامات پیشگیرانه

_آغاز اولین سری انبوه آزمایش ها یک ماه قبل از کشف اولین مورد بیماری در کشور

_آزمایش تمام افراد مشکوک علامت دار، افرادی که مسافرت‌های مشکوک داشته یا با افراد مشکوک به بیماری در ارتباط بودند

_ردیابی تماس ها به صورت جدی با همکاری سیستم سلامت و پلیس و نیز ایجاد اپلیکشنی برای کمک به ردیابی تماس‌ها کهاین اقدامات باعث شد تا بیش از 60 درصد موارد جدید بیماری از افراد تحت ردیابی و در قرنطینه باشند.

_محدودیت‌های تجمع بیش از 20 نفر

_باز ماندن مدارس ابتدایی و مراکز مهد کودک و برخی رستوران‌ها با صندلی محدود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برگزیده ها
30 میلیارد تومان برای ساخت پارکینگ محله/ جانمایی 6 منطقه از تهران برای ساخت پارکینگ

30 میلیارد تومان برای ساخت پارکینگ محله/ جانمایی 6 منطقه از تهران برای ساخت پارکینگ

معاون فنی مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به هزینه 30 میلیارد تومانی که برای ساخت پارکینگهای محلی درنظر گرفته شده است گفت: البته ساخت این پارکینگها هزینه بیشتری خواهد داشت و جانمایی پارکینگها در 6 منطقه مشخص شده است.
زمین‌لرزه ۵.۵ ریشتری در هرمزگان/تاکنون تلفاتی گزارش نشده است

زمین‌لرزه ۵.۵ ریشتری در هرمزگان/تاکنون تلفاتی گزارش نشده است

بامداد شنبه (۲۷ دی) زمین‌لرزه‌ای‌ به بزرگی ۵/۵ ریشتر در عمق ۱۹ کیلومتری زمین، مرز خلیج فارس، جزیره قشم و هرمزگان - حوالی کنگ در استان هرمزگان را لرزاند.