خاورمیانه زیر هجوم ریزگردها / وضعیت بحرانی تر می شود
نگاهي منطقه‌اي به اين پديده خطرناك نشان مي‌دهد كشورهاي خاورمیانه با بدترین صدمات ناشی از هجوم ریزگردها مواجه مي‌شوند. براساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، تعداد طوفان های گرد و خاک کشور عراق در 15سال آینده می تواند از تعداد 120مرتبه کنونی تا 300مرتبه در هر سال افزایش یابد.