آرای گزینه نهایی شهرداری محرمانه نیست
محسن هاشمی:
رئیس شورای شهر تهرانگفت: اعلام آرای گزینه‌های نهایی شهرداری تهران به هیچ وجه محرمانه نیست.
در جلسه علنی شورای شهر تهران مطرح شد
رئیس شورای شهر تهران گفت: کارآیی، حفظ انسجام شورا و شهرداری و برخورداری از نمایندگی بخش اصلاح طلب جامعه از 3 ویژگی اولیه و اصلی انتخاب شهردار تهران است.
جلسه اخیر شورای شهر تهران در زمینه تشخیص کاربری برخی از اراضی شهر تهران از جمله باغات به علت اختلاف نظر درباره آن بدون نتیجه ماند.
لزوم تعیین تکلیف سیما و منظر باغات توسط شورای شهر
نایب رییس کمیسیون عمران شورای شهر مطرح کرد
نایب رییس کمیسیون عمران شورای شهر گفت: شورای شهر باید درباره سیما و منظر باغات تعیین تکلیف کند.
محسن هاشمی رفسنجانی در جریان سخنان یکی از اعضای شورا به او تذکر داد و گفت: شما خاطره‌گویی نکنید.
آرزوی بهبودی هاشمی برای «نجفی» در پی عمل جراحی
رئیس شورای شهر تهران از رقابت سازنده کاندیداهای شهرداری تهران تقدیر کرد.
دوگزینه نهایی انتخاب شهردار اعلام شد
بر اساس رای اعضای شورای شهر تهران، سید محمد علی افشانی و سمیع‌الله حسینی مکارم دو گزینه شهرداری تهران انتخاب شدند که قرار است در ۲۳ اردیبهشت از بین این دو نفر یک نفر به عنوان شهردار تهران انتخاب شود.
میرزایی انصراف داد
حجت میرزایی جوان ترین گزینه پست شهرداری تهران با ارسال نامه‌ای به محسن هاشمی از نامزدی این سمت انصراف داد.
مجتبی یزدانی رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شهرداران کلانشهر‌های ایران شد
مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران به سمت رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست دبیرخانه مجمع شهرداران کلان شهر‌های ایران منصوب شد.
انتقاد میلانی از برنامه کاندیدای شهرداری تهران
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: رویکرد محمود حسینی در برنامه ارائه‌شده، بسیاری از گفتمان‌ها و پارادیم‌های موجود در سطح مدیریت شهری کنونی را به چالش می‌کشد.
پاسخ حسینی به سوالات اعضای شورای شهر
نامزد شهرداری تهران گفت: موفقیت شهر تهران تنها با تعامل با مدیران ارشد نظام و کشور امکان‌پذیر است و این تعامل یک اصل محسوب می‌شود.
نیروى انسانى در شهردارى ٤برابر پست‌هاى مصوب
الویری مطرح کرد
الویری خطاب به نامزد شهرداری تهران گفت: نیروى انسانى در شهردارى ٤برابر پست هاى مصوب است. شما چه برنامه اى براى این موضوع دارید؟
شهردار انتخابى تهران از وضعیت موجود باخبر است
عضو شورای شهر تهران:
عضو شورای شهر تهران گفت: وضعیت شهر مشخص است و شهردار انتخابى از وضعیت موجود باخبر است.
تذکر هاشمی به برگزاری نمایشگاه خودرو در تهران
هاشمی گفت: رئیس جمهور، وزیر کشور و استاندار هم با برگزاری نمایشگاه خودرو در تهران مخالفند و دستور آنها روی زمین مانده است.
3 سال باقی مانده عمر شورا را دریابیم
رسولی:
عضو شورای شهر تهران با اشاره به پروسه انتخاب شهردار و تجدید آن در کمتر از یک سال می گوید: استعفای نجفی از ناکامی های شورای پنجم بود. یک سال از وقت شورا رفته و باید بقیه زمان را دریابیم.