دیپلماسی شهری؛ آنچه نمی دانیم
4/ کتابخانه شهر
ژاك شیراك زمانی كه مسوولیت شهرداری پاریس را برعهده داشت توانست با استفاده از دیپلماسی شهری روابط فرانسه و شوروی را كه روزگاری تیره و تار شده بود، احیا كند و با سفری كه به مسكو انجام داد، به بهبود مناسبات پاریس و مسكو كمك كرد.
نگاهی به انتخابات 2016 شهرداری‌های فلسطین
عزم حماس برای جلب آرای مردمی
ازگشت حماس به انتخابات بدون ارائه لیست مستقیم، به نظر می‌رسد تصمیم صحیحی است که در صورت هوشمندی می‌تواند خدشه توانمندی سیاسی و اراده اجتماعی این جنبش را کمی ترمیم نماید.
راه اندازی دفتر منطقه‌اي طرح ابتکاري شکوفايي شهري در تهران
با امضا تفاهم نامه همکاری و برگزاری نشست خبری، دفتر منطقه‌اي طرح ابتکاري شکوفايي شهري با مشارکت برنامه اسکان بشر ملل متحد، بانک شهر و بنیاد بین المللی رهبران شهري در تهران راه­‌اندازی شد.
در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران دبیرخانه اجلاس شوراها و شهرداران دائمی شد.