منشأهای تقاضای عمده در بازار مسکن ایران چیست؟
داده نما/
این واقعیت که بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های پیشران اقتصادی که بیش از 300 بازار را به دنبال خود می‌کشد، رکودزدایی از بازار مسکن را به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل ساخته است. مهمترین بحث در بازار مسکن کشور، طرف تقاضا و میزان واحدهای مسکونی مورد نیاز است.
یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها عوارض حاصل از نوسازی یا همان مالیات بر دارایی‌های غیرمنقول (Property Tax) است.
داده نما/
با توجه به افزایش نیاز شهرها به منابع مالی، اکنون بخش خصوصی نقش تعیین کننده ای در مسیر توسعه شهرها بازی می کند.
داده نما/
در دانش اقتصاد شهری درآمد پایدار شهری با سه مولفه اساسی شناخته می شود.
داده نما/
آمارهای انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نشان می دهد 8.7 میلیون خانوار ایرانی در مسکن نامطلوب زندگی می کنند.
داده نما/
با توجه به موازین توسعه پایدار شهری، سرمایه گذاری خارجی یکی از منابع با اهمیت در تامین سرمایه پروژه های شهری می باشد. اهمیت این موضوع زمانی خودنمایی می کند که در مقایسه دو شهر با جمعیت و تراکم جمعیتی مشابه، یعنی تهران و نیویورک، میران سرمایه گذاری خارجی در نیویورک نزدیک به 10 برابر تهران می باشد.
داده نما/
با توجه به آخرین آمار وضعیت شهرنشینی در جهان، از نیمه دوم قرن گذشته میلادی، شهری شدن در جهان، شتابی فزاینده به خود گرفته است و این روند در کشورهای در حال توسعه، پویشی برجسته تر و نمایان تر بوده است.
داده نما/
دو مفهوم پایداری شهری و توسعه پایدار شهری معمولا به جای هم به کار برده می شوند در حالی که تفاوت های زیادی بین این دو اصطلاح علمی وجود دارد.
داده نما/
5 راهکار اصلی برای توسعه شهری مد نظر صاحب نظران و کارشناسان امر است.
داده نما/
از میان تحولات اجتماعی سده اخیر در ایران، شهرنشینی موضوعی برجسته و قابل بحث است. روند آرام شهرنشینی از اوایل دهه 40 شمسی شتابی آشکار به خود گرفت.
علوم رفتاری و توسعه اقتصادی
داده نما/
اقتصاد مقاومتی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه اقتصادی کلان است. در این میان علوم رفتاری چه نقشی دارد؟
داده نما/
تامین درآمدهای شهری از محل منابع پایدار، از مهمترین اهداف امروز شهرهای جهان است. به هر میزان از سهم درآمدهای پایدار در مدیریت شهری کم شود به همان میزان نیز از کیفیت زندگی شهروندان کاسته خواهد شد.
داده نما/
سهم بخش های مختلف شهری در تولید آلاینده های زیست محیطی چقدر است؟