داده نما/
آمارهای انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نشان می دهد 8.7 میلیون خانوار ایرانی در مسکن نامطلوب زندگی می کنند.
داده نما/
با توجه به موازین توسعه پایدار شهری، سرمایه گذاری خارجی یکی از منابع با اهمیت در تامین سرمایه پروژه های شهری می باشد. اهمیت این موضوع زمانی خودنمایی می کند که در مقایسه دو شهر با جمعیت و تراکم جمعیتی مشابه، یعنی تهران و نیویورک، میران سرمایه گذاری خارجی در نیویورک نزدیک به 10 برابر تهران می باشد.
داده نما/
با توجه به آخرین آمار وضعیت شهرنشینی در جهان، از نیمه دوم قرن گذشته میلادی، شهری شدن در جهان، شتابی فزاینده به خود گرفته است و این روند در کشورهای در حال توسعه، پویشی برجسته تر و نمایان تر بوده است.
داده نما/
دو مفهوم پایداری شهری و توسعه پایدار شهری معمولا به جای هم به کار برده می شوند در حالی که تفاوت های زیادی بین این دو اصطلاح علمی وجود دارد.
داده نما/
5 راهکار اصلی برای توسعه شهری مد نظر صاحب نظران و کارشناسان امر است.
داده نما/
از میان تحولات اجتماعی سده اخیر در ایران، شهرنشینی موضوعی برجسته و قابل بحث است. روند آرام شهرنشینی از اوایل دهه 40 شمسی شتابی آشکار به خود گرفت.
علوم رفتاری و توسعه اقتصادی
داده نما/
اقتصاد مقاومتی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه اقتصادی کلان است. در این میان علوم رفتاری چه نقشی دارد؟
داده نما/
تامین درآمدهای شهری از محل منابع پایدار، از مهمترین اهداف امروز شهرهای جهان است. به هر میزان از سهم درآمدهای پایدار در مدیریت شهری کم شود به همان میزان نیز از کیفیت زندگی شهروندان کاسته خواهد شد.
داده نما/
سهم بخش های مختلف شهری در تولید آلاینده های زیست محیطی چقدر است؟
ویژگی بافت فرسوده چیست؟
داده نما/
عواملی که بر اساس آن بخشی از شهر که بافت فرسوده شناخته می شود کدام است؟
داده نما
نوسازی بافت فرسوده شهری از اهمیت بالایی برخوردار است. فرآیند نوسازی شهری مشکلات زیادی از قبیل تامین مالی، رضایت مالک و ... را در مسیر اجرایی شدن باید حل و فصل نماید. اما یک مشکل عجیب در موضوع نوسازی شهری وجود دارد...
داده نما/
جاده ابریشم، مسیر مبادلات تجاری از دوره پیش از میلاد و رونق بخش شهرها بوده است. امروزه اقتصادهای بزرگ آسیایی رویایی احیای این مسیر تجاری را در سر می پرورانند. در این داده نما سعی شده که جایگاه ایران در این کریدور تجاری فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.
جایگاه ایران در جاده ابریشم جدید کجاست؟
داده نما/
جاده ابریشم، مسیر مبادلات تجاری از دوره پیش از میلاد رونق بخش شهرها بوده است. امروزه اقتصادهای بزرگ آسیایی رویای احیای این مسیر تجاری را در سر می پرورانند. در این داده نما سعی شده که جایگاه ایران به عنوان یکی از کشورهایی که این مسیر تجاری از آن می گذرد مورد بررسی قرار گیرد.