شورای شهر کرج از سرمایه‌گذاری در بهداشت و درمان البرز حمایت می‌کند
رئیس شورای شهر کرج:
رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه هر فردی در بخش بهداشت و درمان سرمایه‌گذاری کند، شورای شهر کمک‌های لازم را انجام می‌دهد، گفت: شهرداری نیز در این راستا حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.