مقالات علمی ناسا رایگان در اختیار  عموم
ناسا در نظر دارد تمام مقالات علمی خود را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دهد.
مخترعان و سرمایه گذاران زبان مشترک ندارند
معاون پذیرش و ناشران شرکت فرابورس ایران گفت: دلیل اینکه طرح های مخترعان به محصول تبدیل نمی شود، عدم وجود زبان مشترک بین مخترعان و سرمایه گذاران است.
ناسا موتور قدرتمندترین راکت دنیا را با موفقیت آزمایش کرد، رویدادی که تنها ۴۵۰ ثانیه طول کشید.
روزانه 400 نفر در 10 بیمارستان دانشگاهی دیالیز می شوند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر عدم کمبود سرم های درمانی از دیالیز روزانه 300 الی 400 نفر به طور میانگین در مراکز درمانی این دانشگاه خبر داد.
بر اساس جدیدترین نتایج رتبه بندی ESI تعداد ۱۱ دانشگاه های علوم پزشکی در ماه جولای سال ۲۰۱۶ توانسته اند بیشترین مقالات و استنادات را در میان دانشگاه های ایرانی به خود اختصاص دهند.