آمار طلاق دیگر اعلام نمی‌شود
مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند.