بفرمایید غذای مازنی
منوی بومی در رستوران های مازندران
9 غذای محلی در فهرست غذای رستوران های مازندران قرار گرفت.
جاده کهن سنگ‌فرش در کویر نمایان شد
سنگفرشی در دل خاک
طوفان شن در حالی هر بار پس از وقوع موجب بسته شدن راه فهرج به زاهدان می‌شود که این بار بعد از طوفان آثار یکی از کهن‌ترین جاده‌های ایران در مجاورت فانوس کویر نمایان شد.